بلبرینگ KG مدل 6908

بلبرینگ KG مدل 6908 / بلبرینگ 6908 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6900 می باشد.