بلبرینگ KG مدل 6911

بلبرینگ KG مدل 6911 / بلبرینگ 6911 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6900 می باشد.