بلبرینگ KG مدل 6911ZZ

بلبرینگ KG مدل 6911ZZ / بلبرینگ 6911ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6900 می باشد.