بلبرینگ KG مدل 6912

بلبرینگ KG مدل 6912 / بلبرینگ 6912 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6900 می باشد.