بلبرینگ KG مدل 6915

بلبرینگ KG مدل 6915 / بلبرینگ 6915 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6900 می باشد.