بلبرینگ KG مدل 6917

بلبرینگ KG مدل 6917 / بلبرینگ 6917 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6900 می باشد.