بلبرینگ KG مدل 6918

بلبرینگ KG مدل 6918 / بلبرینگ 6918 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6900 می باشد.