بلبرینگ KG مدل 6919

بلبرینگ KG مدل 6919 / بلبرینگ 6919 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6900 می باشد.