بلبرینگ KG مدل 6920-2RS

بلبرینگ KG مدل 6920-2RS / بلبرینگ 6920-2RS کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6900 می باشد.