بلبرینگ KG مدل 6920

بلبرینگ KG مدل 6920 / بلبرینگ 6920 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6900 می باشد.