بلبرینگ KG مدل 6922

بلبرینگ KG مدل 6922 / بلبرینگ 6922 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6900 می باشد.