بلبرینگ KG مدل 6922ZZ

بلبرینگ KG مدل 6922ZZ / بلبرینگ 6922ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6900 می باشد.