بلبرینگ KG مدل 6924

بلبرینگ KG مدل 6924 / بلبرینگ 6924 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6900 می باشد.