بلبرینگ KG مدل 6926

بلبرینگ KG مدل 6926 / بلبرینگ 6926 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6900 می باشد.