بلبرینگ KG مدل 6936

بلبرینگ KG مدل 6936 / بلبرینگ 6936 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6900 می باشد.