بلبرینگ KG مدل 6940

بلبرینگ KG مدل 6940 / بلبرینگ 6940 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6900 می باشد.