بلبرینگ KG مدل 6944

بلبرینگ KG مدل 6944 / بلبرینگ 6944 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6900 می باشد.