بلبرینگ KG مدل 695-2RS

بلبرینگ KG مدل 695-2RS / بلبرینگ 695-2RS کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6900 می باشد.