بلبرینگ KG مدل 6952

بلبرینگ KG مدل 6952 / بلبرینگ 6952 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6900 می باشد.