بلبرینگ KG مدل 695ZZ

بلبرینگ KG مدل 695ZZ / بلبرینگ 695ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6900 می باشد.