بلبرینگ KG مدل 696

بلبرینگ KG مدل 696 / بلبرینگ 696 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6900 می باشد.