بلبرینگ KG مدل 6960

بلبرینگ KG مدل 6960 / بلبرینگ 6960 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6900 می باشد.