بلبرینگ KG مدل 6972

بلبرینگ KG مدل 6972 / بلبرینگ 6972 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6900 می باشد.