بلبرینگ KG مدل 6976

بلبرینگ KG مدل 6976 / بلبرینگ 6976 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6900 می باشد.