بلبرینگ KG مدل 698

بلبرینگ KG مدل 698 / بلبرینگ 698 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6900 می باشد.