بلبرینگ KG مدل 6980ZZ

بلبرینگ KG مدل 6980ZZ / بلبرینگ 6980ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6900 می باشد.