بلبرینگ KG مدل 699

بلبرینگ KG مدل 699 / بلبرینگ 699 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6900 می باشد.