بلبرینگ SKF مدل 213-Z

بلبرینگ SKF مدل 213-Z / بلبرینگ 213-Z اس کا اف از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه دارای شیار جازنی بوده و جز سری 6000 می باشد.