بلبرینگ SKF مدل 216-2ZNR

بلبرینگ SKF مدل 216-2ZNR / بلبرینگ 216-2ZNR اس کا اف از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه دارای خار فنری و شیار جازنی بوده و جز سری 6000 می باشد.