بلبرینگ SKF مدل 314-Z

بلبرینگ SKF مدل 314-Z / بلبرینگ 314-Z اس کا اف از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه دارای شیار جازنی بوده و جز سری 6000 می باشد.