بلبرینگ صنعتی KG مدل 1635ZZ

بلبرینگ صنعتی KG مدل 1635ZZ / بلبرینگ صنعتی 1635ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 1600 می باشد.