بلبرینگ KG مدل 16005

بلبرینگ KG مدل 16005 / بلبرینگ 16005 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 16000 می باشد.