بلبرینگ KG مدل 16007

بلبرینگ KG مدل 16007 / بلبرینگ 16007 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 16000 می باشد.