بلبرینگ KG مدل 16008ZZ

بلبرینگ KG مدل 16008ZZ / بلبرینگ 16008ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 16000 می باشد.