بلبرینگ KG مدل 16011

بلبرینگ KG مدل 16011 / بلبرینگ 16011 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 16000 می باشد.