بلبرینگ KG مدل 16016

بلبرینگ KG مدل 16016 / بلبرینگ 16016 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 16000 می باشد.