بلبرینگ KG مدل 16020

بلبرینگ KG مدل 16020 / بلبرینگ 16020 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 16000 می باشد.