بلبرینگ KG مدل 16021

بلبرینگ KG مدل 16021 / بلبرینگ 16021 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 16000 می باشد.