بلبرینگ KG مدل 16036

بلبرینگ KG مدل 16036 / بلبرینگ 16036 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 16000 می باشد.