بلبرینگ KG مدل 6002

بلبرینگ KG مدل 6002 / بلبرینگ 6002 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.