بلبرینگ KG مدل 6009ZZ

بلبرینگ KG مدل 6009ZZ / بلبرینگ 6009ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.