بلبرینگ KG مدل 62/22-2RS

بلبرینگ KG مدل 62/22-2RS / بلبرینگ 62/22-2RS کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.