بلبرینگ KG مدل 62/28ZZ

بلبرینگ KG مدل 62/28ZZ / بلبرینگ 62/28ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.