بلبرینگ KG مدل 6212ZZ

بلبرینگ KG مدل 6212ZZ / بلبرینگ 6212ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.