بلبرینگ KG مدل 62202

بلبرینگ KG مدل 62202 / بلبرینگ 62202 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 62200 می باشد.