بلبرینگ KG مدل 6221

بلبرینگ KG مدل 6221 / بلبرینگ 6221 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.