بلبرینگ KG مدل 62310

بلبرینگ KG مدل 62310 / بلبرینگ 62310 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 62300 می باشد.