بلبرینگ KG مدل 62312ZZ

بلبرینگ KG مدل 62312ZZ / بلبرینگ 62312ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 62300 می باشد.