بلبرینگ KG مدل 625

بلبرینگ KG مدل 625 / بلبرینگ 625 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.