بلبرینگ KG مدل 6306ZZ

بلبرینگ KG مدل 6306ZZ / بلبرینگ 6306ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.